Motor og lokalhistorisk prosjekt                    

Motorhistorisk Klubb Ringerike og Omegn har som formål å ta vare på og ikke minst aktivt benytte kjøretøyer og annet motordrevet utstyr av historisk verdi.

MKRO arrangerer hvert år en utstilling av ulike objekter som veteranbiler, mopeder, motorsykler og andre motorhistoriske objekter i klubbens lokaler i Arnemannsveien.

Vi har overtatt ansvaret for en gammel Magirus stigebil fra Ringerike Brannvesen, og vi oppbevarer Brannvesenets Mercedes veteranstigebil.

MKRO’s medlemmer deltar på en rekke lokale og landsdekkende arrangementer i løpet av sommer sesongen.

Våre medlemmer stiller også med sine kjøretøyer ved lokale arrangementer som Kulturuken. Vi arrangerer Prestegårdsløpet, et rebusløp gjennom Ringerikes vakre natur som avsluttes med grilling og hyggelig samvær.

Hva er så vårt nye prosjekt og bakgrunnen for å be om sponsormidler?

Som kjent har Ringerike i alle tider spilt en viktig rolle i norsk samferdsel. Allerede i 1868 kom jernbanen til Hønefoss og Hen.  Og dampbåter krysset Tyrifjorden og fraktet folk og varer 77 km på Begna elv og Spirillen.

Hønefoss karrosserifabrikk ble etablert i 1936 i Arnemannsveien 3, |med produksjon av varevogner,  busser og påbygg på lastebiler. Fra 1951 (nedlagt 1969) fikk selskapet navnet  HØKA og navnet ble et begrep ut fra den gode kvaliteten på produktene. HØKA trikker har frem til 1997 trafikkert Oslo’s gater og HØKA lokomotiver og jernbanevogner var kjente og viktige deler av jernbanenettet.

Bussene ble de første årene produsert nettopp der vi i dag har våre klubblokaler og vår utstilling, før produksjonen ble flyttet til Industrigaten på Nordsiden.

Det har lykkes MKRO i få tak i en HØKA buss fra 1947/48, en Volvo som i sin tid gikk som rutebuss i Lågendalen. Bussen viste seg etter hvert så kostbar i drift, det antydes et forbruk på 5 liter bensin per mil, at den ble satt bort som reserve buss. I dag  står kilometertelleren på 46000 kilometer, og vi har fått vertifisert at det er det bussen har gått.   

Bussen sto i mange år på Hallingby, før den i 1995 ble flyttet til Nannestad og påbegynt renovering .

Her ble bussen demontert, understell etc. sandblåst og malt slik at bussen til tross for sitt noe triste utseende i dag fremstår som et interessant objekt for videre restaurering. Motor og driverk er testet og er  i meget  god stand.

 

 

Bussen fremtrer i januar 2011 slik bildet her viser. 

Gulv og sider  bygges opp på ny på rammeverk.  Ny innredning med full restaurering av seter.

Vi har beregnet at det vil koste ca kr. 300.000 å restaurere bussen,  dette i tillegg til en vesentlig egeninnsats.  Vi håper derfor på en velvillighet fra lokale næringsliv og kanskje private også.

Når bussen fremstår som ferdig restaurert er planen å benytte den ved kultur historiske aktiviteter og den skal være et levende bevis på dyktige håndverkere fra en tid hvor godt håndverk var essensielt for vekst og velstand.

Vi ser det som viktig å ta vare på også denne delen av vår kulturarv. Transport har til alle tider vært viktig, og HØKA bussen representerer en epoke preget av ressursknapphet etter en tung og vanskelig tid.

For å sette bussen i tidsriktig og kjørbar stand kreves det økonomisk innsats utover det MKRO har muligheter til.

Vi henvender oss derfor til det lokale næringsliv med anmodning om økonomisk støtte som et bidrag til å synliggjøre det aktive miljøet som Hønefoss representerte når det gjaldt å bygge transportmidler av høy kvalitet.

 Vi kan ikke tilby stor reklameplass, som et fotball lag, men våre sponsorer vil bli behørig presentert når bussen er ferdig.

Bussen vil selvfølgelig kunne stilles til disposisjon for våre sponsorer ved ulike arrangementer når dette ønskes.

Ett hvert bidrag stort eller lite vil bli mottatt selvfølgelig med stor takk.

Dersom du ønsker en nærmere presentasjon av prosjektet så ta kontakt med MKRO’s leder Olav Simon eller sekretær Kjell Melby.

  

Kontakt:           Olav Simon, telefon mob.:  94278392   

                        Kjell Melby,  telefon mob.:  930 19323