Hønefoss karosserifabrikk

Kortfattet HØKA-historie med tilbehør

Av Olav V. Simon

                 
 

Hønefoss karrosserifabrikk ble etablert 13.oktober 1936 av kaptein Roald Breien (1890-1960).I starten var det 6 ansatte,  men ekspanderte raskt til 60 ansatte (1939). 

 Produksjon skjedde på 1500m2 i Arnemannsveien 3 i tidligere snekkeri lokaler  til Hønefoss Brug

Arnemannsveien 3

Annonse fra 1939

1939 Ford Standard V8  Høka ombygget

Roald Breien hadde liten kunnskap om karosseribygging, og ansatte dansken og ingeniørKay Stub.  Den først tiden ble busskjellettene laget i treverk,  som var vanlig på denne tiden.

Kay Stub startet produksjonen med det tsjekkiske helsveisede systemet Jakel.  Eneretten til dette produktet i Norge, ga HØKA konkurransefortrinn,  så det ble leveranser over det ganske land i motsetning til konkurrentene med treskjellett som stort sett leverte lokalt.

Her to bilder av 1938 Chevrolet med tipp. Bilen ble bygget etter oppdrag fra Hønefoss kull og vedbolag v/ Voie Heieren-Chassi og motor ble levert (HØKA) Hønefoss karosserifabrikk i 1938,  som bygde på førerhytte og lasteplan med tannhjulstipp.Bilen ble benyttet i selskapets  virksomhet inntil 9.april 1940,  da ble bilen rekvirert av de norske styrker til sin innsats mot den Tysk invasjon i kampene på Ringerike og i Valdres.    Da kamphandlingen var over,  ble bilen stående i Valdres inntil eieren hentet den hjem til Hønefoss på høsten 1940.   .

 Voie Heieren var redd at han skulle miste den moderne, store Chevroleèn til tyskerne,  siden den i vesentlig grad ble brukt i Hønefoss sentrumsområder,  hvor det var tysk hovedkvarter.   I 1941 solgte han Chevroleen til Erik  S. Lien,  Vestre Ådal (4 mil nord for Hønefoss).

 Under krigen  ble bilen utrustet med plogfeste, snøplog og  ei 6V brøytelykt på taket,  nederst på dørene merket med ordene ”WINTER DIENST” og symbol for Wehrmact.  I midten av 50`årene ble lasteplanet ombygget med hydraulisk tipp.  Ca 1960 ble bilen tatt ut av tjeneste og satt på låven hos Erik S. Lien.Ca 1985 ble bilen overtatt av Bjarne Gårdhammer på Vågård (Ringerike),  og senere solgt til Olav V. Simon,  som senere solgte bilen til Sigurd og Ola Grimstad transport as i Gaustal.  Med unntak av motoren er bilen totalrestaurert, bilen  er ofte å se i veteranbilløp.

I januar 1948 flyttet bedriften inn i nye lokaler på Flattum – Hønefoss nord.  Hele 4600m2 med plass til serieproduksjon av fortsatt busser, trikker, jernbanevogner av forskjellig kategori og mindre diesellokmotiver.  Arbeidsstokken økte til ca 100 i de nye lokalene,  på det meste var der ca 140 ansatte.  Roald Breien ble erstattet av disponent Johan Mørk. Det ble en hard konkurranse om å levere linjemateriell, og svak økonomi medførte at  as Strømmens Verksted overtok aksjemajorieten,  og nedla HØKA i 1969.  De flest som var ansatte på denne tiden fikk jobb i bedriften Høsveis og Bofa, som overtok lokalene.